Centrum Zdrowia im. Świętego Łukasza w Kifangondo, Angola: medyczno-naukowa ambasada UCMMiT w Angoli

Centrum powstało w 1996 roku. Rozwija swoją działalność medyczno-badawczą, świadczy usługi w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego, przyjmując około 150 osób dziennie oraz szpitalnictwa zamkniętego (24 - łóżkowy oddział). Centrum zajmuje się pacjentami, zgłaszającymi się z licznymi dolegliwościami, wśród których dominują chorzy na malarię, HIV/AIDS, gruźlicę, schorzenia biegunkowe oraz zapalenie płuc. Znaczącą grupę pacjentów stanowią dzieci, które często nie mają szans na dostęp do angolańskiej służby zdrowia. Śmiertelność wśród dzieci dotyka przede wszystkim populacji do 5 roku życia i sięga nawet 75%.

W Centrum w Kifangondo notuje się nieliczne zgony dzięki możliwościom diagnostycznym oraz dostępowi do leków dobrej jakości. Dzieci umierają przed wszystkim wskutek ciężkiej malarii (postać mózgowa lub z głęboką niedokrwistością) i z powodu tzw. leczenia tradycyjnego (aplikacje trujących ziół lub dużych dawek leków przez miejscowych znachorów).

Od 2005 roku szpital w Kifangondo uczestniczy w rządowych programach „Luta contra SIDA” (Walka z AIDS) oraz „Luta contra Tuberculose” (Walka z Gruźlicą), dzięki czemu ma bezpłatne leki przeciwretrowirusowe oraz przeciwgruźlicze dla wszystkich potrzebujących chorych.

Ośrodek jest również placówką dla szkoleń praktycznych polskich lekarzy zajmujących się medycyną tropikalną, świadcząc jednocześnie pomoc medyczną miejscowej ludności. Dzięki swojej wielostronności Centrum Zdrowia Św. Łukasza jest "medyczno-naukową ambasadą UCMMiT w Angoli".