Cennik usług w Klinikach UCMMiT

Lp. Nazwa usługi Cena brutto [zł]
1. Hospitalizacja w oddziale Cena hospitalizacji jest ustalona na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych procedur medycznych (gruper JGP) Cena za 1 punkt wynosi 1,59 zł Cena
Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.