Cennik usług w Izbie Przyjęć UCMMiT*

Lp. Nazwa usługi Cena [zł]
1 Konsultacje specjalistów 150,00
2 Porada lekarska 100,00
3 Iniekcja domięśniowa/ podskórna 25,00
4 Iniekcja dożylna 35,00
5 Wlew kroplowy 40,00
6 Enema przeczyszczająca 35,00
7 Pobranie krwi 15,00
8 Zakładanie linii infuzji dożylnej 40,00
9 Zaświadczenie lekarskie (na życzenie pacjenta) 50,00
10 Badanie poziomu cukru gleukometrem 10,00
11 Wypełnienie dokumentów ubezpieczeniowych, wymaganych przez inne firmy niż NFZ 50,00
12 Transport karetką

Zgodnie z cennikiem firmy transportowej

13 Założenie lub zmiana opatrunku na ranę 40,00
14 Izolacja pacjenta 500,00
15 Czas pobytu w Izbie Przyjęć do 8h 220,00
16 Czas pobytu w Izbie Przyjęć do 24h 400,00
17 Założenie sondy żołądkowej + płukanie żołądka/odbarczanie 100,00
18 Założenie cewnika do pęcherza moczowego 100,00
19 Tlenoterapia 10,00
20 Pulsoksymetria 10,00
21 Monitorowanie elektrokardiograficzne 20,00
22 Monitorowanie ciśnienia tętniczego 10,00
23 Nebulizacja 60,00

* do powyższych usług dochodzi cena podanych leków, materiałów medycznych i badań laboratoryjnych

Cennik obowiązuje od 17.07.2023r.