Cennik Badań i Konsultacji w Przychodni1

Lp. Rodzaj badania Cena  [zł]
1 Medycyna Podróży
- pierwsza konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 100,00
- kolejna konsultacja lekarska do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 50,00
- pierwsza konsultacja pediatryczna do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 100,00
- kolejna konsultacja pediatryczna do szczepień przed wyjazdem zagranicznym 50,00
- pierwsza oraz kolejna konsultacja lekarska przed szczepieniem w ramach obowiązującego w Polsce Programu Szczepień Ochronnych 50,00
-konsultacja szczepieniowa dla studentów wyjeżdżających na praktyki (jedna szczepionka zółta ferbra) 50,00
- porada lekarska profilaktyczna przed wyjazdem 130,00
- usługa pielęgniarska szczepienie szczepionką własną 40,00
- wydanie międzynarodowej książeczki szczepień 15,00 brutto
- odpis międzynarodowej książeczki szczepień (1-2 szczepienia) 35,00 brutto
- odpis międzynarodowej książeczki szczepień (3 i więcej szczepień) 45,00 brutto
- wydanie zaświadczenia o przeciwwskazaniu do szczepień UE i poza UE 50,00 brutto
2 Choroby Tropikalne i Pasożytnicze
- konsultacja specjalistyczna 130,00
- siarczan magnezu (do badania parazytologicznego) 10,00
- badanie parazytologiczne kału w mikroskopii świetlnej 120,00
3 Medycyna Pracy
- konsultacja  lekarza medycyny pracy  zakończona wydaniem zaświadczenia 90,00
- konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (przed wyjazdem) 160,00
konsultacja  lekarska profilaktyczna z wydaniem zaświadczenia do pracy w odmiennych warunkach klimatycznych (po powrocie z tropiku) 130,00
- konsultacja  lekarska kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej1 400,00
- konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie pierwszorazowe1 300,00
- konsultacja  lekarska kwalifikowanego  pracownika zabezpieczenia technicznego  - badanie kolejne1 300,00
- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów prywatnych1 369,00
- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń do celów medycyny pracy1 300,00
- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów prywatnych1 369,00 brutto
- konsultacja  lekarska osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa do celów medycyny pracy1 240,00
- konsultacja lekarska lekarza medycyny pracy– odwołanie (cena nie obejmuje dodatkowych konsultacji lekarskich i badania psychologicznego) 200,00
- osoba starająca się o posiadanie broni – tryb odwoławczy 350,00 brutto
- wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów medycyny pracy 50,00
- wydanie zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej 100,00
- glukoza z palca 6,00
- odpis orzeczenia, wydanie duplikatu 30,00 brutto
- wypisanie skierowania przez lekarza 20,00
- badanie sanitarno-epidemiologiczne 50,00
- opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy 80,00 brutto
- wizytacja stanowisk pracy 200,00/h
- udział lekarza w komisji BHP 200,00/h
4 Kierowcy ceny wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w spr. Badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
- kierowca kategoria  A, B,T do celów prywatnych1 200,00 brutto
- kierowca kategoria  A, B,T do celów służbowych1 200,00
- kierowca kategoria C,D do celów prywatnych1 (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00
- kierowca kategoria C,D do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00 brutto
- kierowca transportu drogowego do celów prywatnych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00 brutto
- kierowca transportu drogowego do celów służbowych (badanie lekarskie bez badania widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia oraz badania psychologicznego) 200,00
5 Marynarze
- świadectwo międzynarodowe i duńskie 110,00 brutto
- badanie i wydanie świadectwa zdrowia marynarza/ tryb odwoławczy 300,00 brutto
- świadectwo Carnival 300,00 brutto
- świadectwo morskie SAIPEM 300,00 brutto
- świadectwo TIDEWATER 300,00 brutto
- świadectwo Petronas 350,00 brutto
- świadectwo PEME 350,00 brutto
- świadectwa pozostałe 150,00 brutto
- badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie pierwszorazowe1 470,00
- badania  + orzeczenie  lekarskie  z wydaniem zaświadczenia dla żeglugi śródlądowej / stermotorzysta- badanie kolejne1 320,00
6 - doctors` Report 123,00 brutto
7 - doctors` Report z % oceną uszczerbku na zdrowiu 250,00 brutto
8 - wydanie medycznego certyfikatu apteczki statkowej 369,00 brutto
9 - przegląd, uzupełnienie apteczki statkowej 130,00 brutto
10 Nurkowie
- badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych 130,00
- badanie lekarskie osoby wykonującej prace w warunkach podwodnych/ tryb odwoławczy 300,00 brutto
- ergospirometria 260,00
- test ciśnieniowy 250,00
11 Otolaryngologia
- konsultacja otolaryngologiczna ogólna 150,00
- konsultacja otolaryngologiczna do celów medycyny pracy 90,00
- konsultacja otolaryngologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
 - audiometria 40,00
- tamponada przednia nosa 50,00
- płukanie uszu 40,00
- tympanometria 30,00
12 Okulistyka
- konsultacja okulistyczna ogólna 150,00
- konsultacja okulistyczna do celów medycyny pracy 90,00
- konsultacja okulistyczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
- dobór szkieł 80,00
- badanie perymetryczne ( pole widzenia ) 100,00
Test Jaggera 80,00
- badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 50,00
13 Neurologia
- konsultacja neurologiczna ogólna 130,00
- konsultacja neurologiczna do celów medycyny pracy 80,00
- konsultacja neurologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
- EEG głowy (badanie wykonywane u podwykonawcy) 120,00
14 Kardiologia
- konsultacja kardiologiczna 150,00
- konsultacja kardiologiczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 200,00 brutto
- EKG bez opisu 40,00
- EKG z opisem kardiologa 50,00
- Opis EKG 20,00
- echokardiografia 120,00
- test wysiłkowy 140,00
- monitorowanie ciśnienia metodą Holtera 110,00
- monitorowanie EKG metodą Holtera 110,00
- spirometria 50,00
16 Psychiatria
- konsultacja psychiatryczna ogólna 210,00
- konsultacja psychiatryczna – pozwolenie na broń do celów medycyna pracy 190,00
- konsultacja psychiatryczna – pozwolenie na broń do celów prywatnych 250,00 brutto
- konsultacja psychiatryczna do celów orzeczniczych/ tryb odwoławczy 300,00 brutto
  - osoba starająca się o posiadanie broni / tryb odwoławczy 350,00 brutto
17 Badania psychologiczne
- kierujący pojazdami służbowo (kat B) 150,00
- kierujący pojazdami - badanie odwoławcze 150,00 brutto
- kandydat na kierowcę zawodowego kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów prywatnych (badanie po raz pierwszy) 150,00 brutto
- kierowca zawodowy kat C, C+E, D, D+E (kierowca transportu drogowego, taksówka, kierowca pojazdu uprzywilejowanego) do celów medycyny pracy 150,00
- instruktor i egzaminator nauki jazdy 150,00
- kadra kierownicza 150,00
- osoba pracująca na wysokości powyżej 3 m 100,00
- operator wózków widłowych/maszyn 100,00
- marynarz – świadectwo zdrowia 110,00
- osoba starająca się o posiadanie broni do celów medycyny pracy 160,00
- osoba starająca się o posiadanie broni do celów prywatnych 250,00 brutto
- osoba starająca się o posiadanie broni – badanie odwoławcze 350,00 brutto
-inne badanie odwoławcze 300,00 brutto
-badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym 200,00
- kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 150,00
- kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego 150,00
- kandydat na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 170,00
- strażnik gminny/miejski 170,00
- odpis orzeczenia 30,00 brutto

1 - Pozycje obejmują konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania dodatkowe

Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.