W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

  1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (przykładowy wniosek) do Kancelarii Szpitala pokój nr 30 w budynku biurowym.
  2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  3. W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we wniosku wskazać osobę uprawnioną do odbioru dokumentacji.

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m. in.:

  1. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i § 22 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej Centrum pobiera 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
  2. Do wglądu na miejscu Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji.

Kontakt:

Kancelaria Szpitala czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.05  tel. 58 699 85 06 pokój 30 w budynku biurowym