1
Izba
Przyjęć
Klinika chorób zawodowych
i wewnętrznych
Poradnia kardiologiczna
Klinika chorób tropikalnych
i pasożytniczych
Pracownia diagnostyki endoskopowej
Poradnia chorób zakaźnych
Diagnostyka obrazowa
Rehabilitacja kardiologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia chorób metabolicznych
Poradnia pulmonologiczna
Poradnia hepatologiczna
Poradnia chorób wewnętrznych