Cennik badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej UCMMiT

Lp. Rodzaj badania Cena  [zł]
1 Opis zdjęcia RTG z wcześniejszego badania 30,00
2 Pasaż przewodu pokarmowego 350,00
3 RTG czaszki 2 rzuty 60,00
4 RTG czaszki 3 rzuty 80,00
5 RTG dłoni lewej 2 rzuty 60,00
6 RTG dłoni porównawczo 50,00
7 RTG dłoni prawej 2 rzuty 60,00
8 RTG jamy brzusznej 50,00
9 RTG klatki piersiowej boczne lewe 50,00
10 RTG klatki piersiowej boczne prawe 50,00
11 RTG klatki piersiowej przyłóżkowe 60,00
12 RTG klatki piersiowej pa 50,00
13 RTG klatki piersiowej pa + boczne lewe 60,00
14 RTG klatki piersiowej pa + boczne prawe 60,00
15 RTG klatki piersiowej pa i bocznej z kontrastem w przełyku 60,00
16 RTG kości krzyżowej 2 rzuty 50,00
17 RTG kości piętowej 40,00
18 RTG kości piętowej 2 rzuty 45,00
19 RTG kości ramiennej lewej 2 proj. 50,00
20 RTG kości ramiennej prawej 2 proj. 50,00
21 RTG kości udowej lewej 2 rzuty 50,00
22 RTG kości udowej prawej 2 rzuty 50,00
23 RTG kręgosłupa L-S 60,00
24 RTG kręgosłupa L-S czynnościowe 80,00
25 RTG kręgosłupa piersiowego 2 rzuty 60,00
26 RTG kręgosłupa szyjnego 2 rzuty 60,00
27 RTG kręgosłupa szyjnego 3 rzuty (skosy) 80,00
28 RTG kręgosłupa Th-LS (piersiowo-lędźwiowy-skolioza) 80,00
29 RTG łopatki lewej 50,00
30 RTG łopatki prawej 50,00
31 RTG miednicy 50,00
32 RTG mostka 2 rzuty 50,00
33 RTG nadgarstka lewego 2 rzuty 60,00
34 RTG nadgarstka prawego 2 rzuty 60,00
35 RTG nosa 40,00
36 RTG oczodołów 60,00
37 RTG palca (2 rzuty) 60,00
38 RTG podudzia lewego 2 rzuty 60,00
39 RTG podudzia prawego 2 rzuty 60,00
40 RTG przedramię lewe 2 rzuty 60,00
41 RTG przedramię prawe 2 rzuty 60,00
42 RTG staw barkowy lewy 50,00
43 RTG staw barkowy prawy 50,00
44 RTG Staw biodrowy AP lewy 60,00
45 RTG Staw biodrowy AP prawy 60,00
46 RTG staw kolanowy lewy 2 proj. 60,00
47 RTG staw kolanowy prawy 2 proj. 60,00
48 RTG staw łokciowy lewy 2 rzuty 60,00
49 RTG staw łokciowy prawy 2 rzuty 60,00
50 RTG staw skokowy lewy 2 rzuty 60,00
51 RTG staw skokowy prawy 2 rzuty 60,00
52 RTG stawów barkowo-obojczykowych 40,00
53 RTG stawów krzyżowo-biodrowych 60,00
54 RTG stawy biodrowe ( oba porównawczo) 60,00
55 RTG stawy kolanowe (oba stawy porównawczo) 60,00
56 RTG stopy lewej 2 proj 60,00
57 RTG stopy prawej 2 proj. 60,00
58 RTG stóp porównawczo 50,00
59 RTG śródstopie prawe 2 rzuty 50,00
60 RTG śródstopie lewe 2 rzuty 50,00
61 RTG twarzoczaszki 50,00
62 RTG zatok 50,00
63 RTG żeber 1 rzut 50,00
64 RTG żeber 2 rzuty 50,00
65 RTG żołądka i dwunastnicy 300,00
66 RTG żuchwy 1 rzut 40,00
67 Skopia klatki piersiowej 80,00
68 Urografia 400,00
69 Wlew doodbytniczy 350,00
70 USG Doppler aorty i tętnic biodrowych 180,00
71 USG Doppler naczyń jamy brzusznej 180,00
72 USG Doppler spływu żylnego szyi 180,00
73 USG Doppler tętnic biodrowych 180,00
74 USG Doppler tętnic domózgowych 180,00
75 USG Doppler tętnic kończyny dolnej lewej 180,00
76 USG Doppler tętnic kończyny dolnej prawej 180,00
77 USG Doppler tętnic kończyny górnej lewej 180,00
78 USG Doppler tętnic kończyny górnej prawej 180,00
79 USG Doppler tętnic nerkowych 180,00
80 USG Doppler tętnic szyjnych 180,00
81 USG Doppler tętnic trzewnych 180,00
82 USG Doppler układu wrotnego 180,00
83 USG Doppler żył kończyny dolnej lewej 180,00
84 USG Doppler żył kończyny dolnej prawej 180,00
85 USG Doppler żył kończyny górnej lewej 180,00
86 USG Doppler żył kończyny górnej prawej 180,00
87 USG jamy brzusznej 150,00
88 USG jąder 150,00
89 USG piersi 150,00
90 USG szyi 150,00
91 USG ślinianek 150,00
92 USG tarczycy 150,00
93 USG tkanek miękkich 150,00
94 USG węzłów chłonnych 150,00
95 USG Elastografia 180,00

Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.