informacja o wyniku certyfikacji

UCMMiT otrzymał najwyższą liczbę punktów spośród szpitali, zlokalizowanych w województwie pomorskim, które były akredytowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia!

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.

Ten wynik potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych przez Nasz szpital.