Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych UCMMIT konferencję naukowo-szkoleniową „Nowości w kardiologii – nowe wytyczne europejskie”. Wydarzenie patronatem objęli: JM Rektor GUMed prof. dr hab. Marcin Gruchała, Dyrektor UCMMIT prof. dr hab. Marcin Renke, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Internistów Polskich.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2023 r. o godz. 17:00 w auli instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Podczas konferencji będą omawiane najważniejsze badania, których wyniki ogłoszono podczas sierpniowego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), a także nowe wytyczne ESC i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH). Udział w konferencji jest darmowy i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Załączamy program wydarzenia: program