Specjalista ds. zamówień publicznych

Pełny wymiar zatrudnienia

Wynagrodzenie:  5 600 – 6 700

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami.
 • Udział w pracach komisji przetargowej, w szczególności w roli sekretarza komisji.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związaniem z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień.
 • Przygotowywanie ogłoszeń do publikacji oraz ich publikacja.
 • Prowadzenie korespondencji związanej z udzielanymi zamówieniami.
 • Przestrzeganie prawidłowości przebiegu procedur.
 • Prowadzenie rejestrów.
 • Koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostkami i podmiotami zewnętrznymi.
 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji i archiwizacja oraz udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w zamówieniach publicznych,
 • Znajomość aktualnych przepisów prawnych dotyczących Prawa zamówień publicznych .
 • Umiejętności analitycznego myślenia, weryfikowania dokumentów i informacji,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych, w tym znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Umiejętność realizacji zadań pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dokładność w działaniu i umiejętność pracy w zespole,

 

Wymagania dodatkowe:

mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

kursy, szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

 

To oferujemy

 • ciekawą i zróżnicowaną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia zawodowego w podmiocie leczniczym
 • narzędzia i szkolenia niezbędne w pracy,
 • dodatkowe świadczenia socjalne ZFŚS (dofinansowanie wypoczynku świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa),
 • umowę o pracę
 • dobrowolne ubezpieczenie grupowe