Klinika Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMiT zaprasza na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną dla chorych z chorobami układu krążenia.

Zapraszamy na cykle ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów z chorobami układu krążenia, realizowane przez Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMIT. Oferujemy kompleksową profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz psychologa i dietetyka.

Celem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności fizycznej, zdrowia psychicznego oraz nawyków żywieniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna jest szczególnie uzasadniona u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych i zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej oraz w zaostrzeniach niewydolności serca.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.

Cykl rehabilitacji kardiologicznej w naszym ośrodku jest dla pacjenta bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego - nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

 

Przy poradni funkcjonuje nowoczesna pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, w której wykonywane są:

 • EKG
 • ECHO serca
 • Testy wysiłkowe na bieżni
 • Ergospirometria
 • 24-godzinny monitoring pracy serca (Holter-EKG)
 • 24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego (Holter-RR)
 

Program rehabilitacji kardiologicznej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i obejmuje:

– konsultację kardiologiczną,

– badania diagnostyczne (próba wysiłkowa lub test marszu przed i po zakończeniu cyklu rehabilitacji kardiologicznej),

– kinezyterapię, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, trening oporowy i wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych,

– zwalczanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym poradnictwo dietetyczne,

– zajęcia z psychologiem,

– edukację pacjentów i ich rodzin.

 

Dla wybranych chorych istnieje również możliwość rehabilitacji hybrydowej, polegającej na rozpoczęciu rehabilitacji stacjonarnie w naszym ośrodku oraz jej kontynuacji w warunkach domowych przy użyciu mobilnych urządzeń do monitorowania oraz nadzoru pacjenta w czasie rehabilitacji.

 

Klinika Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMiT zaprasza na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną dla chorych z chorobami układu krążenia.

Zapraszamy na cykle ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów z chorobami układu krążenia, realizowane przez Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMIT. Oferujemy kompleksową profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz psychologa i dietetyka.

Celem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności fizycznej, zdrowia psychicznego oraz nawyków żywieniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna jest szczególnie uzasadniona u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych i zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej oraz w zaostrzeniach niewydolności serca.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.

Cykl rehabilitacji kardiologicznej w naszym ośrodku jest dla pacjenta bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego - nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

 

Przy poradni funkcjonuje nowoczesna pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, w której wykonywane są:

 • EKG
 • ECHO serca
 • Testy wysiłkowe na bieżni
 • Ergospirometria
 • 24-godzinny monitoring pracy serca (Holter-EKG)
 • 24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego (Holter-RR)
 

Program rehabilitacji kardiologicznej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i obejmuje:

– konsultację kardiologiczną,

– badania diagnostyczne (próba wysiłkowa lub test marszu przed i po zakończeniu cyklu rehabilitacji kardiologicznej),

– kinezyterapię, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, trening oporowy i wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych,

– zwalczanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym poradnictwo dietetyczne,

– zajęcia z psychologiem,

– edukację pacjentów i ich rodzin.

 

Dla wybranych chorych istnieje również możliwość rehabilitacji hybrydowej, polegającej na rozpoczęciu rehabilitacji stacjonarnie w naszym ośrodku oraz jej kontynuacji w warunkach domowych przy użyciu mobilnych urządzeń do monitorowania oraz nadzoru pacjenta w czasie rehabilitacji.

 

Telefon

+48 58 699 84 38REJESTRACJA