Klinika Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMiT zaprasza na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną dla chorych z chorobami układu krążenia.

 

Drodzy Pacjenci,

Zapraszamy na kursy ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów z chorobami układu krążenia, realizowane przez Klinikę Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMIT. Oferujemy kompleksową profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz psychologa.

Celem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności fizycznej, zdrowia psychicznego oraz nawyków żywieniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna jest szczególnie uzasadniona u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca i niestabilna dławica piersiowa), angioplastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych i naczyniowych oraz z niewydolnością serca. Jest to również ceniona metoda terapeutyczna w innych schorzeniach układu krążenia.

 

Przy poradni funkcjonuje nowoczesna pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, w której wykonywane są:

 • EKG
 • ECHO serca
 • Testy wysiłkowe na bieżni
 • Ergospirometria
 • 24-godzinny monitoring pracy serca
 • 24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego
 

Program rehabilitacji kardiologicznej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika oraz obejmuje:

– konsultację kardiologiczną,

– badania diagnostyczne (próba wysiłkowa lub test marszu przed i po zakończeniu kursu rehabilitacji kardiologicznej),

– kinezyterapię, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, trening oporowy i wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych,

– zwalczanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym poradnictwo dietetyczne,

– zajęcia z psychologiem,

– edukację pacjentów i ich rodzin.

 

Dla wybranych chorych istnieje również możliwość rehabilitacji hybrydowej, polegającej na rozpoczęciu rehabilitacji stacjonarnie w naszym ośrodku oraz jej kontynuacji w warunkach domowych przy użyciu mobilnych urządzeń do monitorowania oraz nadzoru pacjenta w czasie rehabilitacji.

 

Kurs rehabilitacji kardiologicznej w naszym ośrodku jest dla pacjenta bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ) np. lekarz odpowiedniego oddziału (kardiologii,  kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych), lekarz pracujący w poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej bądź lekarz rodzinny.

 

Czas trwania kursu rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

 

Klinika Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMiT zaprasza na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną dla chorych z chorobami układu krążenia.

 

Drodzy Pacjenci,

Zapraszamy na kursy ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów z chorobami układu krążenia, realizowane przez Klinikę Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych UCMMIT. Oferujemy kompleksową profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz psychologa.

Celem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności fizycznej, zdrowia psychicznego oraz nawyków żywieniowych.

Rehabilitacja kardiologiczna jest szczególnie uzasadniona u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca i niestabilna dławica piersiowa), angioplastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych i naczyniowych oraz z niewydolnością serca. Jest to również ceniona metoda terapeutyczna w innych schorzeniach układu krążenia.

 

Przy poradni funkcjonuje nowoczesna pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, w której wykonywane są:

 • EKG
 • ECHO serca
 • Testy wysiłkowe na bieżni
 • Ergospirometria
 • 24-godzinny monitoring pracy serca
 • 24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego
 

Program rehabilitacji kardiologicznej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika oraz obejmuje:

– konsultację kardiologiczną,

– badania diagnostyczne (próba wysiłkowa lub test marszu przed i po zakończeniu kursu rehabilitacji kardiologicznej),

– kinezyterapię, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, trening oporowy i wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych,

– zwalczanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym poradnictwo dietetyczne,

– zajęcia z psychologiem,

– edukację pacjentów i ich rodzin.

 

Dla wybranych chorych istnieje również możliwość rehabilitacji hybrydowej, polegającej na rozpoczęciu rehabilitacji stacjonarnie w naszym ośrodku oraz jej kontynuacji w warunkach domowych przy użyciu mobilnych urządzeń do monitorowania oraz nadzoru pacjenta w czasie rehabilitacji.

 

Kurs rehabilitacji kardiologicznej w naszym ośrodku jest dla pacjenta bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ) np. lekarz odpowiedniego oddziału (kardiologii,  kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych), lekarz pracujący w poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej bądź lekarz rodzinny.

 

Czas trwania kursu rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy jest ustalany indywidualnie przez lekarza, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

 

Telefon

+48 58 699 84 38(numer preferowany)

Ardes e-mail