Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 160 publikacji naukowych  

W klinice wykonywane są badania: echokardiograficzne, elektrokardiograficzne i obrazowe testy obciążeniowe, testy ergospirometryczne, badania holterowskie: EKG i pomiar dobowy ciśnienia tętniczego, badania sądowo-lekarskie i zdolności do pracy na morzu w zakresie chorób układu krążenia oraz badania ultrasonograficzne, endoskopowe i radiologiczne – w ramach szpitala.

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 160 publikacji naukowych w różnych polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz 7 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.

 

Struktura Kliniki:

 • 4 łóżka intensywnej terapii kardiologicznej,
 • 23 łóżka wewnętrzne – kardiologiczne,
 • 8 łóżek rehabilitacji kardiologicznej.
 

Klinika posiada następujące pracownie:

 • Echokardiograficzną,
 • Ergospirometryczną,
 • Testów Wysiłkowych,
 • Holterowską,
 • Rehabilitacji Kardiologicznej z salą gimnastyczną.
 

Pacjenci Kliniki:

Klinika wykonuje hospitalizacje ok. 1400-1600 chorych rocznie, z tego:

 • Pacjenci z chorobami układu krążenia – 93%,
 • Ostre zespoły wieńcowe – 12%,
 • Zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca – 16%,
 • Niewydolność serca – 27%,
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zatorowość płucna – 16%,
 • Wady serca – 8%,
 • Kardiomiopatie – 9%,
 • Zapalenie wsierdzia, osierdzia i mięśnia sercowego – 5%.
 

Pacjenci hospitalizowani w ramach stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej – ok. 200 chorych rocznie.
Pacjenci rehabilitowani ambulatoryjnie oraz z nadzorem urządzeń telemedycznych – ok. 200 chorych rocznie.

 

MISJA 

Misją Kliniki jest niesienie pomocy i ulgi chorym i cierpiącym. Misję tę realizujemy, wykonując następujące zadania: diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, żylnej choroby zakrzepowej i embolizacji płucnej oraz nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Ponadto nasza Kliniki prowadzi i organizuje w regionie kompleksową rehabilitację kardiologiczną, a także promocję zdrowia i profilaktykę chorób układu krążenia. W ramach naszej działalności odbywa się dydaktyka świadczona studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. W Klinice wykonywane są prace naukowe w zakresie chorób układu krążenia.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Opracowywanie rejestrów ogólnopolskich w dziedzinach:

 • Ostrych zespołów wieńcowych,
 • Ostrej i przewlekłej niewydolności serca,
 • Żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i embolizacji płucnej,
 • Nadciśnienia płucnego.
 

Współpraca:

 • Podyplomowa Szkoła Kardiologii Uniwersytetu San Camillo, Chieti, Włochy,
 • Instytut Kardiologii, Warszawa,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze,
 • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”,
 • Klinika Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Działalność Usługowa:

 • diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka pacjentów z chorobami układu krążenia i chorobami wewnętrznymi,
 • profilaktyka chorób układu krążenia.
 

Działalność Dydaktyczna:

 • Zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Wykłady w ramach kursów podyplomowych dla lekarzy w zakresie chorób układu krążenia i innych chorób wewnętrznych, leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego w ostrych zespołach wieńcowych , terapii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej oraz przewlekłej niewydolności serca,
 • Szkolenia dla pielęgniarek.
 

Oceny i ekspertyzy:

 • sądowo-lekarskie w ramach działalności biegłych sądowych w zakresie chorób układu krążenia i chorób wewnętrznych,
 • diagnostyczno-profilaktyczne w zakresie zdolności do pracy na morzu w ramach posiadanych specjalizacji.
 

Działalność Naukowa:

 • w zakresie układu hemostazy w chorobach układu krążenia i rehabilitacji kardiologicznej.
 • Współpraca w ramach Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej z jednostkami prowadzącymi tę rehabilitację na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu opracowania danych na temat skali prowadzonych działań w tych województwach.
 • Współudział w standaryzacji metodyki kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w celu ujednolicenia jej prowadzenia w Polsce.
 • Współudział w opracowaniu metodyki prowadzenia kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej chorych z niewydolnością serca w celu wprowadzenia standardów dla rehabilitacji tej grupy chorych.
 • Wieloośrodkowe opracowanie w ramach programu POLKARD celowości badań oporności na leki przeciwpłytkowe.
 • Kontynuowanie badań z zakresu układu hemostazy w chorobach układu krążenia celem uzyskania aktualnych danych na temat tych zaburzeń po zastosowaniu nowo wprowadzonych do standardów leczenia leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.
 

Opracowywanie rejestrów ogólnopolskich w dziedzinach:

 • Ostrych zespołów wieńcowych,
 • Ostrej i przewlekłej niewydolności serca,
 • Żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i embolizacji płucnej,
 • Nadciśnienia płucnego.

 

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 160 publikacji naukowych  

W klinice wykonywane są badania: echokardiograficzne, elektrokardiograficzne i obrazowe testy obciążeniowe, testy ergospirometryczne, badania holterowskie: EKG i pomiar dobowy ciśnienia tętniczego, badania sądowo-lekarskie i zdolności do pracy na morzu w zakresie chorób układu krążenia oraz badania ultrasonograficzne, endoskopowe i radiologiczne – w ramach szpitala.

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 160 publikacji naukowych w różnych polskich i zagranicznych czasopismach medycznych oraz 7 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.

 

Struktura Kliniki:

 • 4 łóżka intensywnej terapii kardiologicznej,
 • 23 łóżka wewnętrzne – kardiologiczne,
 • 8 łóżek rehabilitacji kardiologicznej.
 

Klinika posiada następujące pracownie:

 • Echokardiograficzną,
 • Ergospirometryczną,
 • Testów Wysiłkowych,
 • Holterowską,
 • Rehabilitacji Kardiologicznej z salą gimnastyczną.
 

Pacjenci Kliniki:

Klinika wykonuje hospitalizacje ok. 1400-1600 chorych rocznie, z tego:

 • Pacjenci z chorobami układu krążenia – 93%,
 • Ostre zespoły wieńcowe – 12%,
 • Zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca – 16%,
 • Niewydolność serca – 27%,
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zatorowość płucna – 16%,
 • Wady serca – 8%,
 • Kardiomiopatie – 9%,
 • Zapalenie wsierdzia, osierdzia i mięśnia sercowego – 5%.
 

Pacjenci hospitalizowani w ramach stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej – ok. 200 chorych rocznie.
Pacjenci rehabilitowani ambulatoryjnie oraz z nadzorem urządzeń telemedycznych – ok. 200 chorych rocznie.

 

MISJA 

Misją Kliniki jest niesienie pomocy i ulgi chorym i cierpiącym. Misję tę realizujemy, wykonując następujące zadania: diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, żylnej choroby zakrzepowej i embolizacji płucnej oraz nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Ponadto nasza Kliniki prowadzi i organizuje w regionie kompleksową rehabilitację kardiologiczną, a także promocję zdrowia i profilaktykę chorób układu krążenia. W ramach naszej działalności odbywa się dydaktyka świadczona studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. W Klinice wykonywane są prace naukowe w zakresie chorób układu krążenia.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Opracowywanie rejestrów ogólnopolskich w dziedzinach:

 • Ostrych zespołów wieńcowych,
 • Ostrej i przewlekłej niewydolności serca,
 • Żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i embolizacji płucnej,
 • Nadciśnienia płucnego.
 

Współpraca:

 • Podyplomowa Szkoła Kardiologii Uniwersytetu San Camillo, Chieti, Włochy,
 • Instytut Kardiologii, Warszawa,
 • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze,
 • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”,
 • Klinika Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Działalność Usługowa:

 • diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka pacjentów z chorobami układu krążenia i chorobami wewnętrznymi,
 • profilaktyka chorób układu krążenia.
 

Działalność Dydaktyczna:

 • Zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Wykłady w ramach kursów podyplomowych dla lekarzy w zakresie chorób układu krążenia i innych chorób wewnętrznych, leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego w ostrych zespołach wieńcowych , terapii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej oraz przewlekłej niewydolności serca,
 • Szkolenia dla pielęgniarek.
 

Oceny i ekspertyzy:

 • sądowo-lekarskie w ramach działalności biegłych sądowych w zakresie chorób układu krążenia i chorób wewnętrznych,
 • diagnostyczno-profilaktyczne w zakresie zdolności do pracy na morzu w ramach posiadanych specjalizacji.
 

Działalność Naukowa:

 • w zakresie układu hemostazy w chorobach układu krążenia i rehabilitacji kardiologicznej.
 • Współpraca w ramach Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej z jednostkami prowadzącymi tę rehabilitację na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu opracowania danych na temat skali prowadzonych działań w tych województwach.
 • Współudział w standaryzacji metodyki kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w celu ujednolicenia jej prowadzenia w Polsce.
 • Współudział w opracowaniu metodyki prowadzenia kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej chorych z niewydolnością serca w celu wprowadzenia standardów dla rehabilitacji tej grupy chorych.
 • Wieloośrodkowe opracowanie w ramach programu POLKARD celowości badań oporności na leki przeciwpłytkowe.
 • Kontynuowanie badań z zakresu układu hemostazy w chorobach układu krążenia celem uzyskania aktualnych danych na temat tych zaburzeń po zastosowaniu nowo wprowadzonych do standardów leczenia leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.
 

Opracowywanie rejestrów ogólnopolskich w dziedzinach:

 • Ostrych zespołów wieńcowych,
 • Ostrej i przewlekłej niewydolności serca,
 • Żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i embolizacji płucnej,
 • Nadciśnienia płucnego.

 

Nasz personel

Personel - zdjęcie lek. Władysława Dmochowska-Wróblewskap.o. Kierownika

Telefon

+48 58 699 84 06SEKRETARIAT KLINIKI

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.