W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych

 

W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów gastroenterologicznych, nefrologicznych i chorób metabolicznych. Znajdują tutaj również pomoc pacjenci z amyloidozą oraz chorobą Ormonda.

 

Struktura Kliniki:

 • 25 – łóżkowy oddział kliniczny z Pracowniami: Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Ultrasonografii
 

Klinika posiada następujące pracownie:

 • Endoskopową
 • Ultrasonograficzną
 

W klinice wykonywane są badania: holterowskie (EKG i pomiar dobowy ciśnienia tętniczego), sądowo-lekarskie i zdolności do pracy na morzu w zakresie prezentowanych specjalizacji oraz badania ultrasonograficzne, endoskopowe i radiologiczne – w ramach szpitala.

 

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 180 publikacji naukowych w różnych czasopismach medycznych oraz 7 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i 1 rozprawa habilitacyjna.

 

Na podstawie oceny parametrycznej za lata 2011-2013 prowadzonej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych znalazła się na 5. miejscu spośród 138 sklasyfikowanych jednostek i otrzymała w 2014r. najwyższą kategorię A.

 

MISJA

Misją Kliniki jest prowadzenie, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi działalności diagnostycznejleczniczej,konsultacyjnejprofilaktycznej oraz promocji zdrowia w dziedzinie oraz chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem: chorób zawodowych i chorób metabolicznych.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:
 

Współpraca Zagraniczna:
 • NCMM, Haukeland University in Bergen, Norway;
 • Thessaly University w Laryssie and National School of Public Health in Athen, Greece
 • Cardiff University – Great Britain;
 • WHO in Geneva;
 • Intern. Marit. Health Association in Antwerp – Belgium.
 

Współpraca Krajowa:

 • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed,
 • Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed,
 • Zakład Lekkiej Atletyki AWFiS Gdańsk,
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra J. Nofera w Łodzi
 • Instytut Medycyny i Higieny Wsi w Lublinie
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Akademia Morska w Gdyni
 

Działalność Usługowa:

 • Coroczna hospitalizacja: ok. 1100-1300 pacjentów.
 • Badania i zabiegi endoskopowe: ok. 1200 pacjentów.
 • Badania ultrasonograficzne: ok. 1000 pacjentów.
 

Działalność Dydaktyczna:

 • Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy i studentów medycyny w zakresie medycyny pracy oraz farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych,
 • staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, gastroenterologii i klinicznej patologii zawodowej,
 • kursy specjalizacyjne organizowane przez CMKP w Warszawie przewidziane programem specjalizacji w medycynie pracy.
 

Działalność Naukowa:

Prowadzone są projekty badawcze przy współpracy z GUMedem:

 • Ocena częstości występowania patologii przewodu pokarmowego (nowotwór jelita grubego i odbytnicy) u pacjentów po przeszczepieniu nerki (TN). Próba oceny czynników ryzyka występowania nowotworów jelita grubego u pacjentów po TN.
 • Zagrożenie zdrowia i życia na morzu i w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych.
 • Ocena wpływu czynników genetyczno – osobniczych i czynników środowiska pracy na orzecznictwo lekarskie, w nagłych incydentach kardiologicznych na przykładzie członków załóg polskich statków morskich w latach 1988-2012.
 • Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek po przebiegnięciu półmaratonu na podstawie oznaczenia NGAL u zdrowych osób z lub bez powysiłkowego białkomoczu.
 • Przydatność oznaczania poziomu lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatyną (NGAL) w wykrywaniu wczesnych stadiów nefropatii cukrzycowej.
 • „Przegoń cukrzycę” – próba oceny zdrowia osób chorych na cukrzycę, uczestniczących w biegach długodystansowych.
 
Specyficzne zadania:

Udział w prowadzeniu porad medycznych dla marynarzy i rybaków, znajdujących się na morzu (system TMAS).

 

UWAGA 

Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie przekazujemy informacji o pacjentach przebywających w naszej placówce telefonicznie.

 

W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych

 

W klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów gastroenterologicznych, nefrologicznych i chorób metabolicznych. Znajdują tutaj również pomoc pacjenci z amyloidozą oraz chorobą Ormonda.

 

Struktura Kliniki:

 • 25 – łóżkowy oddział kliniczny z Pracowniami: Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Ultrasonografii
 

Klinika posiada następujące pracownie:

 • Endoskopową
 • Ultrasonograficzną
 

W klinice wykonywane są badania: holterowskie (EKG i pomiar dobowy ciśnienia tętniczego), sądowo-lekarskie i zdolności do pracy na morzu w zakresie prezentowanych specjalizacji oraz badania ultrasonograficzne, endoskopowe i radiologiczne – w ramach szpitala.

 

Rezultatem działalności Kliniki jest ponad 180 publikacji naukowych w różnych czasopismach medycznych oraz 7 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i 1 rozprawa habilitacyjna.

 

Na podstawie oceny parametrycznej za lata 2011-2013 prowadzonej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych znalazła się na 5. miejscu spośród 138 sklasyfikowanych jednostek i otrzymała w 2014r. najwyższą kategorię A.

 

MISJA

Misją Kliniki jest prowadzenie, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi działalności diagnostycznejleczniczej,konsultacyjnejprofilaktycznej oraz promocji zdrowia w dziedzinie oraz chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem: chorób zawodowych i chorób metabolicznych.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:
 

Współpraca Zagraniczna:
 • NCMM, Haukeland University in Bergen, Norway;
 • Thessaly University w Laryssie and National School of Public Health in Athen, Greece
 • Cardiff University – Great Britain;
 • WHO in Geneva;
 • Intern. Marit. Health Association in Antwerp – Belgium.
 

Współpraca Krajowa:

 • Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed,
 • Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed,
 • Zakład Lekkiej Atletyki AWFiS Gdańsk,
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra J. Nofera w Łodzi
 • Instytut Medycyny i Higieny Wsi w Lublinie
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Akademia Morska w Gdyni
 

Działalność Usługowa:

 • Coroczna hospitalizacja: ok. 1100-1300 pacjentów.
 • Badania i zabiegi endoskopowe: ok. 1200 pacjentów.
 • Badania ultrasonograficzne: ok. 1000 pacjentów.
 

Działalność Dydaktyczna:

 • Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy i studentów medycyny w zakresie medycyny pracy oraz farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych,
 • staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, gastroenterologii i klinicznej patologii zawodowej,
 • kursy specjalizacyjne organizowane przez CMKP w Warszawie przewidziane programem specjalizacji w medycynie pracy.
 

Działalność Naukowa:

Prowadzone są projekty badawcze przy współpracy z GUMedem:

 • Ocena częstości występowania patologii przewodu pokarmowego (nowotwór jelita grubego i odbytnicy) u pacjentów po przeszczepieniu nerki (TN). Próba oceny czynników ryzyka występowania nowotworów jelita grubego u pacjentów po TN.
 • Zagrożenie zdrowia i życia na morzu i w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych.
 • Ocena wpływu czynników genetyczno – osobniczych i czynników środowiska pracy na orzecznictwo lekarskie, w nagłych incydentach kardiologicznych na przykładzie członków załóg polskich statków morskich w latach 1988-2012.
 • Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek po przebiegnięciu półmaratonu na podstawie oznaczenia NGAL u zdrowych osób z lub bez powysiłkowego białkomoczu.
 • Przydatność oznaczania poziomu lipokaliny neutrofilowej związanej z żelatyną (NGAL) w wykrywaniu wczesnych stadiów nefropatii cukrzycowej.
 • „Przegoń cukrzycę” – próba oceny zdrowia osób chorych na cukrzycę, uczestniczących w biegach długodystansowych.
 
Specyficzne zadania:

Udział w prowadzeniu porad medycznych dla marynarzy i rybaków, znajdujących się na morzu (system TMAS).

 

UWAGA 

Nie udzielamy konsultacji i porad medycznych telefonicznie. Ze względu na ochronę danych osobowych nie przekazujemy informacji o pacjentach przebywających w naszej placówce telefonicznie.

 

Nasz personel

Personel - zdjęcie Prof. dr hab. n. med. Marcin Renke Kierownik

Telefon

+48 58 699 84 02SEKRETARIAT KLINIKI

Ardes e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.