intranet

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Regulamin odwiedzin

1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych zalecane są w godzinach od 13:00 do 19:00, a jeżeli nie zakłóci to toku pracy szpitala i nie wpłynie ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów - również w innych godzinach.

2. Ilość osób odwiedzających jest ustalana indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i jego potrzeb.

3. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana:

  • zachowywać się w sposób kulturalny, zgodnie z obowiązującymi ogólnie przyjętymi normami,
  • podporządkować się wskazówkom personelu.
4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator, lekarz prowadzący lub lekarze dyżurni.

  5. Zabrania się odwiedzania pacjentów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak również zabronione jest przynoszenie w/w używek do szpitala.

6. Na terenie całego szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

  7. W przypadkach zakłóceń Regulaminu odwiedzin, personel szpitala może wezwać służby porządkowe szpitala lub policję w celu przywrócenia należytego porządku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. epidemiologicznych) Dyrektor UCMMiT lub Ordynator/Kierownik oddziału ma prawo wprowadzenia zakazu odwiedzin.


Regulamin sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.