intranet

    

Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Od 2015 roku UCMMiT uczestniczy w międzynarodowym innowacyjnym projekcie Tropsense. Projekt ma na celu opracowanie nowej, nieinwazyjnej, niedrogiej i łatwej w obsłudze metody diagnostycznej do wykrywania chorób tropikalnych i pasożytniczych (bąblowicy, dengi i leiszmaniozy). Diagnostyka miałaby opierać się na analizie lotnych biomarkerów w wydychanym powietrzu pacjenta metodą spektroskopii M-IR z wykorzystaniem laserów kaskadowych. Pozwoli to na budowę modelu detekcji dla wybranych chorób. Prototyp takiego urządzenia będzie skonstruowany po zakończeniu fazy zbierania próbek powietrza, a następnie przekazany do testowania dla pacjentów.

 

Bąblowica jest chorobą pasożytniczą, występującą także w Polsce. Denga jest bardzo powszechna w krajach tropikalnych, czynnikiem etiologicznym jest wirus, przenoszony przez komary. Leiszmanioza jest chorobą pasożytniczą, spotykaną w niektórych rejonach tropikalnych, przenoszą ją moskity. Wszystkie te choroby nastręczają trudności diagnostyczne i lecznicze, z uwagi na niecharakterystyczny przebieg kliniczny, rozpowszechnienie często w ubogich krajach tropikalnych czy też z powodu braku nowoczesnych metod leczenia.

 

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT aktywnie uczestniczy w zbieraniu próbek powietrza od pacjentów hospitalizowanych z powodu wyżej wymienionych chorób.

 

Jak dotąd, odbyły się 3 spotkania podsumowujące kolejne etapy realizacji projektu: w Gdańsku (luty 2015 r.), Tarragonie (Hiszpania, kwiecień 2015 r.) i Ulm (Niemcy, styczeń 2017 r.). Ponadto w ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy pracowników Kliniki do Kolumbii (marzec oraz listopad 2016 r.), a także naukowcy z innych krajów (Rumunia, Kolumbia) mieli możliwość odbywania praktyk w UCMMiT.

 

tropsense 2

tropsense 1

tropsense 3